Chi tiết
Thùng trộn bê tông nhẹ

 

 
Thùng trộn chuyên dụng cho bê tông nhẹ, dung tích thùng trộn lớn, công suất động cơ nhỏ.
Cánh trộn chuyên dụng không bị phá vỡ bọt khí trong quá trình trộn.