BÊ TÔNG BỌT
Bê tông bọt chống nóng mái dự án Simco
 

Thông số kỹ thuật