CỐNG BÊ TÔNG
Cống tròn bê tông cốt thép
 

Thông số kỹ thuật