THƯ VIỆN ẢNH
Nhà máy gạch nhẹ CTy Dầu khí Thăng Long do HANOITECH lắp đặt và chuyển giao
 Dây chuyền gạch nhẹ do công ty HANOITECH lắp đặt và chuyển giao công nghệ cho công ty CP Phát triển dầu khí Thăng Long

Thông số kỹ thuật