DÂY CHUYỀN GẠCH NHẸ
Thùng trộn bê tông nhẹ
Máy trộn chuyên dụng cho bê tông nhẹ. Ưu điểm công suất động cơ nhỏ dung tích bồn trộn lớn, khác với bồn trộn bê tông nặng có công suất động cơ lớn nhưng thể tích bồn trộn nhỏ. Cánh trộn chuyên dụng không phá bọt trong quá trình trộn.

Thông số kỹ thuật

 
1 -   Bồn trộn 1500lít/mẻ trộn, động cơ
    giảm tốc 10HP 3pha. (80m
3/ca)

 2  - Bồn trộn 700lit/mẻ trộn
   động cơ giảm tốc 5HP 3pha. (40m3/ca)

 - Bồn trộn 500lít/mẻ trộn. động cơ giảm tốc 3HP, 3 pha        hoặc 1 pha, (15m3  ca)
 - Bồn trộn lưu động 350 lít/ mẻ trộn, Động cơ giảm tốc 3      pha 3,7 kW, điều khiển biến tần